מבצע בוטוקס

Lawyers

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

ת"א 156925-09 גורביץ נ' איילון חברה לביטוח בע"מ

בפני
כב' השופט יובל גזית

התובעת
יהודית גורביץ' ת.ז. XXXX281
ע"י ב"כ עו"ד רפאל גרוס

נגד

הנתבעות

ע"י ב"כ עו"ד אטד לוי

פסק דין

א. מבוא
התביעה הוגשה בגין נזקי גוף שנגרמו לתובעת, הגברת יהודית גורביץ', כתוצאה מנפילה בחצר הבית המשותף בו היא מתגוררת.

התובעת ילידת שנת 1926, היתה כבת 82 ביום התאונה.
כתוצאה מהתאונה נחבלה בחלקים רבים של גופה, בין היתר בפה, בשיניים, בכתפיים ובגב.
הנתבעת, איילון חברה לביטוח בע"מ, ביטחה את נציגות הבית המשותף ברחוב קליי 9 בתל – אביב, אשר בחצריו אירעה התאונה.
המחלוקת נסובה הן סביב עניין האחריות והן לעניין גובה הנזק.
היות שאחריות הנתבעות מוכחשת, אתייחס תחילה לסוגיית האחריות.

ב. סוגיית האחריות

המסגרת הנורמטיבית לאורה תיבחן שאלת האחריות הינה עוולת הרשלנות, שיסודותיה מוגדרים בסעיפים 35, 36 לפקודת הנזיקין.
רשלנות
35. עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות, או לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות, או שבמשלח יד פלוני לא השתמש במיומנות, או לא נקט מידת זהירות, שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות - הרי זו התרשלות; ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר, שלגביו יש לו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג, הרי זו רשלנות, והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה.
חובה כלפי כל אדם
36. החובה האמורה בסעיף 35 מוטלת כלפי כל אדם וכלפי בעל כל נכס, כל אימת שאדם סביר צריך היה באותן נסיבות לראות מראש שהם עלולים במהלכם הרגיל של דברים להיפגע ממעשה או ממחדל המפורשים באותו סעיף.

על מנת לקבוע האם קיימת אחריות בעוולת הרשלנות על פי סעיפים אלו יש להשיב על שלוש שאלות. האחת, האם הנתבעת חבה חובת זהירות לתובעת ? תשובה לשאלה זו מצויה במבחן הצפיות. למבחן שני היבטים. ההיבט הראשון, הוא ההיבט העקרוני ועניינו בקיומה או בהעדרה של "חובת זהירות מושגית".
ההיבט השני, הוא ההיבט הספציפי ועניינו בקיומה או בהעדרה של "חובת הזהירות הקונקרטית". השאלה השנייה האם הנתבעת הפרה את חובת הזהירות המוטלת עליה והשאלה השלישית, האם הפרת החובה היא זו שגרמה לנזק של הנתבעת.

חובת הזהירות המושגית
סוגיית הזהירות המושגית נדונה בהרחבה פעמים רבות.
ראה לדוגמא דברי כב' השופט ברק בע"א 862/80 עיריית חדרה נגד זוהר ו-4 אחר', פ"ד לז(3), 757:
"חובת הזהירות המושגית עוסקת בשאלה אם סוג המזיקים אליו משתייך המזיק הקונקרטי חב חובת זהירות—כלומר צריך לצפות את הנזק כלפי סוג הניזוקים אליו משתייך הניזוק הקונקרטי בגין סוג הנזק שהתרחש".

דברים דומים נאמרו גם בע"א 243/83 עיריית ירושלים נגד גורדון פ"ד לט(1) 113,וע"א 145/80 שלמה ועקנין נגד המועצה המקומית בית שמש , פ"ד לז (1)113 מפי כבוד השופט ברק:

"קיומה של חובת הזהירות המושגית נקבע על-פי מבחן הצפיות. המבחן הוא, אם אדם סביר "צריך היה" (ought) לצפות להתרחשות הנזק. לא כל נזק שניתן לצפותו צריך לצפותו (ראה: ע"א 333/56 [2], וכן at mckew [45] (1969), Ltd. (scotland) cubbits& hannen& v. Holland 1623) הצפיות הנורמאטיבית - במקום שהצפיות הטכנית קיימת הלכה למעשה באה להגביל את היקף האחריות. אמת הדבר, נקודת המוצא העקרונית היא, כי מקום שניתן לצפות נזק, כעניין טכני, קיימת חובת זהירות מושגית,אלא אם כן קיימים שיקולים של מדיניות משפטית, השוללים את החובה".

נמצא, כי הבעלות במקרקעין מטילה חובת זהירות מושגית על הבעלים לטובת מבקרים במקרקעין. אין הבעלים והמבקר זרים זה לזה. הבעלות במקרקעין יוצרת זיקה בין הבעלים לבין סיכונים שנוצרו במקרקעין, בתקופה שהמקרקעין היו בשליטתו. הבעלות במקרקעין יוצרת לעתים אפשרות למנוע סיכונים, גם לאחר שהשליטה נסתיימה. מכאן הצידוק בהטלת חובת זהירות מושגית ביחסים שבין בעלים לבין מבקר במקרקעין".

חובת זהירות קונקרטית
"קיומה של חובת זהירות מושגית. הינה תנאי הכרחי, לקיומה של האחריות בעוולת הרשלנות. אך עדיין יש להשיב על שאלה הנוספת, אם בין המזיק הספציפי לבין הניזוק הספציפי, בנסיבותיו המיוחדות של המקרה, קיימת חובת זהירות קונקרטית בגין הנזק הספציפי שהתרחש. במסגרת חובת הזהירות המושגית השאלה הנשאלת היא אבסטראקטית. היא עוסקת בקטגוריות שלמות של מזיקים (יצרנים, מעבידים, נהגים, מורים) ושל ניזוקים (צרכנים, עובדים, הולכי רגל, תלמידים), של נזקים (פיסי, כספי) ושל פעולות (מעשה, מחדל). הבחינה מנותקת מעובדותיו הקונקרטיות של אירוע ספציפי.
במסגרת חובת הזהירות הקונקרטית מתחשב בית המשפט בעובדותיו המיוחדות של המקרה.
בית המשפט אינו שואל עצמו, אם בעלים או תופס במקרקעין חבים חובה כלפי מבקר. על כך ניתנה כבר תשובה חיובית. בית המשפט שואל עצמו, אם בעלים פלוני או תופס פלוני במקרקעין חבים חובה כלפי מבקר אלמוני."
עא 145/80 שלמה ועקנין נ' המועצה המקומית, בית שמש (1982) , לז (1) 113
(פורסם בנבו)

יחד עם זאת נקבע כי "לא כל סיכון שניתן לצפותו, גם צריך לצפותו במישור הנורמטיבי, לצורך הטלת אחריות, בגין הנזק שנגרם בעטיו". ע"א 243/83 ע' ירושלים נגד גורדון. רמת הזהירות הקונקרטית , נקבעת אף היא, על פי שיקולים של מדיניות משפטית ועניינה הוא נורמטיבי.
בהתקיים חובת זהירות מושגית וקונקרטית, על בעל החובה, לנקוט אמצעי זהירות מספיקים, על מנת לעמוד בחובתו. רמת האמצעים הנדרשים לעמידה בחובה, גם היא נקבעת על פי אמות מידה אובייקטיביות של סבירות, הנגזרת מאופי החובה ומהנסיבות הקונקרטיות של העניין (ע"א 5604 חמד נ' מדינת ישראל פ"ד נח(2), 505, 498. ". ת"א ירושלים 13781/07 שם טוב ליאת נ' ד.ב.ש.

דומה כי אין מחלוקת בדבר קיומה של חובת זהירות מושגית, המוטלת על נציגות הבית המשותף כלפי העושים שימוש ברכוש המשותף.

חובת הזהירות המושגית נגזרת בהקשר זה מהמעמד המשפטי המוקנה לנציגות מכוח סעיף 65 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969:

"נציגות הבית המשותף
65. לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף; הנציגות תיכון ותפעל לפי הוראות התקנון."

סמכויותיה של הנציגות מפורטות בסעיף 69 לחוק:
"הנציגות – מורשה של בעלי הדירות
69. הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בענינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות."

תימוכין לדברים אלו ניתן למצוא גם בתא (ת"א) טנדר אלינור נ' נציגות הבית המשותף ברחוב ביאליק 7, חולון.

"בעניין זה נפסק בע"א תל אביב יפו 227.95 מרים רוזנגרטו נ' גולן גלובוס, פ"מ תשנ"ה(3)164, כי: "בעידן של שינויי מרחיקי לכת בתורת הנזיקין, בעידן של סטנדרטיזציה של חובת הזהירות והרחבתה משיקולי מדיניות, יהא זה נכון לראות את הנציגות כמייצגת את כלל בעלי הדירות, השותפים ברכוש המשותף, כלפי מי שניזוק עקב רשלנות בניהול הבית המשותף ואחזקתו".

אין חולק שלנציגות הבית המשותף קיימת חובת זהירות מושגית כלפי דיירי הבית המשותף ומבקריהם.
.
"בנסיבות העניין, חלה על כן צפיות טכנית, כאשר על פי ההלכה הפסוקה, בהעדר שיקולים מיוחדים, מולידה הצפיות הטכנית צפיות נורמטיבית. (ע"א 243/83 עיריית ירושלים נגד גורדון, פ"ד לט(1) 113,129, המחייבת את הנציגות לנקוט באמצעים סבירים למניעת סיכוני בטיחות". ע"א (ת"א)39954/04 נציגות הבית המשותף נ' תבורי דינה.

דומני שחובת זהירות זו התגבשה לכדי חובת זהירות קונקרטית, שכן נפילת דייר או עובר אורח בחצר הבית המשותף, בשל ליקויים, אינה תופעה חריגה ובלתי צפויה.
במקרה שלפנינו, המחזיק ובעל השליטה הינה נתבעת 2, נציגות דיירי הבניין.
הבניין הינו בית משותף ברחוב קליי מספר 9 בתל-אביב אשר היה מבוטח אצל נתבעת 1 בביטוח ייחודי ל"נציגות הבית המשותף ודיירי הבית המשותף", המעניק פיצוי בגין נזקי גוף הנגרמים למי שנפגע בשטח הבית בהתאם לפוליסה.

האירוע נשוא התביעה אירע ביום 14.01.2008.

מטעם התובעת הוגשו שלושה תצהירים, שלה, של מר משה סברנסקי ושל בתה, הגב' פנינה מרקס. שני האחרונים נחקרו על תצהיריהם בחקירה נגדית.
ב"כ הנתבעות ויתר על חקירת התובעת.
מקום שאדם לא נחקר על תצהירו, התצהיר לא נסתר ויש לקבלו ככתבו וכלשונו, בסייג לפיו נטל ההוכחה מוטל על המצהיר.
מעדויותיהם של מר סברנסקי והגב' מרקס ובצירוף עדותה הראשית של התובעת (שניתנה בתצהיר) ניתן ללמוד כי המקרה אכן אירע במועד הנטען ובמיקום הנטען.
עצם הנפילה אינה מקימה אחריות אוטומטית של הנתבעת 2 לנזקי הגוף שנגרמו לתובעת.
לאחר בחינת הראיות, הגעתי לכלל מסקנה כי ניתן להשיב על השאלה השניה בחיוב ולומר שהנתבעת הפרה את חובת הזהירות כלפי התובעת וכי חלה אחריות על הנתבעת 2, אך יש לזקוף לחובת התובעת אשם תורם לקרות התאונה.
בסעיף 3 לתצהירה מצהירה התובעת כי:

"...כאשר נתקלתי בבליטה בחצר הבית שלא הייתי מודעת אליה ואיני יודעת כיצד יכולתי להיות מודעת אליה."

התובעת לא נחקרה בחקירה נגדית וכל שעליה להראות הוא כי במאזן ההסתברויות הוכיחה גרסתה בלפחות 51%.
הבליטה מקימה את הקשר הסיבתי לנפילה.
אמנם לא צורפו צילומים של המפגע ולכאורה לא היתה מניעה מצילום המפגע גם אם לאחר זמן סולק או תוקן, אך מנגד לא הוגשו תצהירים של חברי הנציגות או דיירים אחרים בבניין הטוענים כי לא היה מפגע ולא צורפו צילומים מטעמם.

"כלל הנקוט בידי בית המשפט מימים ימימה שמעמידים בעל דין בחזקתו שלא ימנע מבית המשפט ראיה שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו ואין לו לכך הסבר סביר – ניתן להסיק שאילו הובאה הראיה היתה פועלת נגדו".
(ע"א 548/78 פד"י ל"ה (1) 736. שם בעמ' 760 מול ה').

ראה גם י. קדמי "על הראיות – הדין בראי הפסיקה", מהדורה משולבת 2003 חלק ג', עמ' 1649; ע.א. 55/89, קופל נ' טלקאר, פד"י 4602, 1990; ע.א. 2275/90 לימה נ' רוזנברג פד"י מ"ז (2) 605, 614 (1993)].
בעניין אחרון זה יפים בעניין דברי בית המשפט בע.א. 548/78, שרון נ' לוי פד"י לה (1) 736, 760 המצוטט בהסכמה, וע.א. 55/89 קופל (נהיגה עצמית בע"מ) נ' טלקר חברה בע"מ פד"י מ"ד(4) 595 602.

ברם ולמרות האחריות המוטלת על הנתבעת 2, שהרי הטענה בדבר קיום הבליטה לא נסתרה, מצאתי לייחס לתובעת אשם תורם בשיעור של 65%.
האשם התורם מבוסס על האדנים הבאים:

ג. סוגיית הנזק
התובעת נתקלה בבליטה שנוצרה באספלט בחצר הבית בצמוד לאזור החניה.
כתוצאה מהנפילה נחבלה בחלקים רבים של גופה.
התובעת החלה לסבול מסחרחורת ובחילות ועל כן הוזעקה רופאה ע"י "נ.ט.ל.י." אשר בדקה את התובעת והמליצה על פינוי למיון.
בבדיקה אצל האורתופד אובחנו המאטומות שטחיות בשתי הברכיים, הגבלה יחסית של כתף שמאל וכאב בתנועות.
כמו כן, בבדיקת אולטרא סאונד נמצא קרע של SS.
בנוסף, כתוצאה מן הנפילה נחבלה התובעת בשיניים קדמיות ובלסת העליונה ועל כן עברה טיפול ושיקום של שיניה.
יודגש כבר עתה, כי אף על פי שמטעם שני הצדדים הוגשו שתי חוות דעת של מומחים, יש לקבל את חוות הדעת שהגישו המומחים הרפואיים שמונו על ידי בית המשפט;

ב"כ הצדדים אינם חולקים על נקודה זו, אך העירו הערותיהם והסתייגויותיהם באשר לחוות הדעת שניתנו.
ג.1 לעניין הפגיעה האורטופדית:
בחוות דעתו כותב ד"ר משה פריטש (פרי), "בUS קרע בעובי מלא בגודל של 1 ס"מ של גיד הסופרהספינטוס השמאלי. לפיכך אני מעריך את נכותה בכתף השמאלית לפי קובץ תקנות של המל"ל ב-5%, לפי מחצית סעיף 42 (ו) ד I (קרע של פחות מחצי רוחב גיד הסופרהספינטוס) כאשר מזה יש לנכות 2% בגין העבר.
סה"כ נכותה בכתף השמאלית עקב הנפילה מ-14.1.08 3% ".

באשר לשורש כף היד הימנית "אמנם קיימת נכות בשורש כף היד הימנית אותה אני מעריך ב 10% לפי סעיף 35(1) ב. אך נוכח העבר ונוכח השתלשלות האירועים אינני יכול ליחס נכות זאת לנפילה מ-11.1.02" (הדגשה שלי י.ג).
מכאן שסה"כ נכותה האורטופדית עקב התאונה 3%.

ב"כ הנתבעת אינו חולק על חוות הדעת.
ב"כ התובעת אינו חולק על ההפחתה בשיעור של 2% בגין מצב קודם של הכתף, אך טוען כי ההפחתה הינה מתוך 10% לפי תקנות המוסד לביטוח לאומי ולא מתוך 5% כפי שקבע המומחה.

בדיון שהתקיים ב-4 ליולי 2012 נחקר ד"ר משה פריטש (המומחה הרפואי שמונה ע"י בית המשפט) לעניין חוות דעתו.
לשאלתו של ב"כ התובעת ענה המומחה : עמ' 9 לפרוטוקול, שורות 16 – 20:
"הסעיף הזה (סעיף 42 לתקנות הביטוח לאומי) דן במספר שרירים, זו בעצם נכות מותאמת, כי מדובר בקרע של הגידים ואני לקחתי את הגידים של השרוול המסובב שיש סה"כ ארבעה גידים, אבל שלושה עיקריים. הרוחב הממוצע של גיד סופרהספינטוס הוא 2.5 ס"מ, לפיכך קרע שהוא מחצית נראה לי סביר שהוא יהיה 5%, אם לפרט, גיד אחד שלם קרוע 10%, שני גידים 20%, שלושה גידים 30%. אם זה פחות מחצי גיד אחד זה 5%. זה החישוב שלי."
מצאתי את עדותו של המומחה הרפואי סדורה ואמינה.
אני מקבל את אופן החישוב, שכן הוא מבוסס, מנומק והגיוני.

ג.2 לעניין הפגיעה בשיניים:
חוות הדעת הרפואית שנתן ד"ר אלי סימון בתחום רפואת השיניים אף היא לא נסתרה.
נכון שד"ר סימון אישר כי גם החלופה שהציע מומחה הנתבעות, ד"ר ברק, הינה מקובלת (בעמוד 14 לפרוטוקול הדיון מיום 5.7.12, בשורות 26 – 30), אך הוא מצא היגיון וכן אף בית המשפט, באפשרות בה בחרה התובעת.
הסברו של המומחה, המקובל עליי, ניתן בתשובתו בעמוד 15 לפרוטוקול הדיון, בשורות 3 – 11.
למותר לציין, כי הפער בעלויות בין חוות הדעת נובע לא רק מן ההחלטה הרציונאלית של התובעת לביצוע טיפול מסוים, אלא אף בשל כך שנשכח מד"ר ברק לציין את הצורך והעלות של עקירה ושתל זמני.
יוצא, אפוא, כי בתחום רפואת השיניים הפיצוי המגיע לתובעת (לפני ניכוי אשם תורם) עומד על סך של 10,500 ₪.

ד. סיכום
קיימת אחריות של הנתבעת 2 ולכן עליה לפצות את התובעת.
הנתבעת 1 הינה מבטחת הנתבעת 2 בביטוח אחריות כלפי צד ג' ולכן קמה חובת הפיצוי שלה כלפי התובעת.

נזקיה של התובעת יפורטו כדלקמן:
בגין הפגיעה בשיניים 10,500 ₪
בגין עזרת צד ג' 25,000 ₪
בגין כאב וסבל 9,500 ₪ (סכום המהווה למעלה משילוש הפיצוי לפי הפלת"ד).
בגין הוצאות רפואיות 2,000 ₪ גלובלי.
סה"כ 47,000 ₪

* בעת קביעת הפיצוי בגין עזרת הזולת, הבאתי בחשבון את גילה של התובעת ואת הצורך בעזרה כפועל יוצא מגילה, את הסכום שכבר נפסק לה בעבר בתביעה אחרת בראש נזק זה ואת צרכיה.

* בניכוי 65% אשם תורם = 16,450 ₪ ובתוספת הוצאות בגין שכר טרחת המומחים בשיעור של 35%, אגרת בית המשפט ושכר טרחת עורך-דין בשיעור של 20%.

התשלום ישולם בתוך 30 ימים מיום שב"כ הנתבעים יקבל את פסק הדין, שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהמועד שנועד לתשלום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 ימים.

המזכירות תשלח את פסק הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום, ג' אב תשע"ב, 22 יולי 2012, בהעדר הצדדים.

8 מתוך 8

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

Entertainment close to She'ar Yashuv St, Sderot, Israel | mail close to Ben Ami St 53, Acre, Israel | Tanning close to 70, Fureidis, Israel | Retirement homes close to Ussishkin St 63, Ramat Hasharon, Israel | Cooks close to HaTayelet 21, Ashdod, Israel | Compressors close to HaMered St 2, Be'er Sheva, Israel | Chemicals close to Lokhamei ha-Geta'ot St 9, Safed, Israel | Sealing close to Ha-Shoham St 14-28, Migdal HaEmek, Israel | Circumcisers close to 3835, Israel | Kitchens close to Dan Dayan St 24, Qiryat Shemona, Israel | Dies close to Abba Hillel Silver Rd 90, Ramat Gan, Israel | Veterinarians close to Ha-Shita St 39, Zikhron Ya'akov, Israel | Clean rooms close to | poultry close to 241, Israel | Patents close to Ha-Sivim St 47, Petah Tikva, Israel | Publishing close to Kidron St, Afula, Israel | engineers close to Israel National Trail, Zikhron Ya'akov, Israel | Internet close to Sderot Malhei Israel 178-182, Kiryat Gat, Israel | construction materials close to 38, Bet Shemesh, Israel | Singing clubs close to Derekh ha-Darom, Kiryat Gat, Israel | Parking central Park in Tel Aviv-Jaffa | proofreader Joel Lion in Jerusalem | technician Adham cold in Haifa | Fences Ariel Design and construction work from the arc in Ein Vered | Cables and wires Aroakooifmnt Ltd. in Herzliya | Metals Benny Lenz - Frames in Hahotrim | Green Technologies Ithaca Abni"m Technology Solutions in Rehovot | Sealing Gasket 2008 in Givatayim | Animal board Farms Kibbutz Urim in NOTES | table tennis Menachem Stein - Table Tennis in Tel Aviv-Jaffa | smoking Tammuz cigar in Rishon Lezion | restaurant Nisnos in Merhavia-grouping | Alternative Medicine Orit Zbrski in Mazkeret Batya | Finding liquidity Isaac Calderon Plumbing Inc. in Nesher | Equipment and supplies for bathrooms L.n.s-paper products facilities in Holon | Classes and Workshops Dan Uziel papier-mache figure Miniatures in Tel Aviv-Jaffa | eater Danny desert in Susia | Minerals Gat Geology and Planning in Omer | Investigations Aviram - Hawk Investigations and Surveillance in Kfar Saba | poultry Reuven Ronen sawdust supplies Ltd. in Rishon Lezionמחירון מערכות גילוי וכיבוי אש | מחירון מתקני הסקה | מחירון ציוד מטבחים ציבוריים | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון עבודות טיח | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון מחיצות, תקרות גבס וצמנטבורד וקונסטרוקציה לתקרה אקוסטית  | מחירון פריקסט | מחירון אבן שפה, תיחום, גן, מחסומים ומדרגות טרומיות | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון תאי בקרה עגולים לב | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון אביזרים למים וביוב | מחירון ריהוט חוץ | מחירון מחיצות, תקרות גבס וצמנטבורד וקונסטרוקציה לתקרה אקוסטית  | מחירון ריהוט חוץ | מחירון מתקני תברואה | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון מדי לחץ ומדי מים | מחירון תערובות לסלילה | מחירון אביזרים, סיפונים ומחסומי | מחירון ספחי גבריט | מחירון חלון הזזה אנכי )גיליוטינה( וחלון רפפות זכוכית | מחירון אבני שפה וגן, אבני תיחום וסריג לעצים | מחירון בלוקי איטונג לקירות | מחירון מערכות מיזוג אוויר עצמאיות | מחירון תיקוני בטונים | מחירון עבודות עפר | מחירון מעבירי מים ועבודות ניקוז | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון תבניות מפח לקירות ועמודים מרובעים | מחירון ניקוי, ליטוש והברקה לריצוף ומדרגות | מחירון תבניות מפח לעמודים עגולים | מחירון ספחים לצנרת נחושת | מחירון מוצרי נגרות | מחירון מחיצות קלות (מתועשות) | מחירון שוחות מפוליאתילן | מחירון לכל מעגל, לרבות לוחית הפעלה ותרמוסטטים | מחירון צינור פלדה עם עטיפה חיצונית | מחירון זכוכית שטוחה מחוס | מחירון צבעי חוץ לקירות | מחירון טיח "רביץ" | מחירון איטום רצפות בטון עם ציפוי צמנטי | מחירון תריסי איוורור (רפפות) מפלדה | מחירון מיכלי מים | מחירון איטום רצפות בציפויים ביטומניים | מחירון עיבוד פתחים בקירות מחופים בהרכבה יבשה | מחירון צינורות פלסטייםהחלטה בתיק בג"ץ 880/13 בבית המשפט העליון בג"ץ 880/13 לפני:כבוד השופט ח' מלצר העותרות:1. מי | בפני כב' השופטת איילת גרבי מאשימה מדינת ישראל נגד נאשמים אדיבה צאלח החלטה קובעת למענה ליום 22.1. | [  ] דחוף  (במקרה של הזמנה למועד הקצר מ- 6 שעות , סמן X)     הזמנה ל ביצוע תרגום מס' פקס: 03-XXX | מספר בקשה:1 בפני כב' השופט יובל גזית המבקש ישי קלצבסקי נגד המשיבה התאגיד המנהל של המאגר לביטוח ר | בית הדין הארצי לעבודה עש"ת 45952-04-12 זינגר נ' התעסוקה תיק חיצוני: 23 מאי 2012 מבקשים 1. י | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו דמ"ש 40163-02-11 GOYOM SIUM נ' מאץ-מור ניהול מסעדות בע& | בבית המשפט העליון ע"א 6592/97 - ח' וערעור שכנגד בפני: כבוד הרשמת ח' מאק-קלמנוביץ המערערים: 1. י | החלטה בתיק עע"מ 8243/15 בבית המשפט העליון בירושלים עע"מ 8243/15 - ב' לפני:כבוד הרשמת ליאת | בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 8807/99 בפני: כבוד השופט י' אנגלרד העותר: מת'ק | החלטה בתיק רע"א 8377/03 בבית המשפט העליון בירושלים רע"א 8377/03 - א' בפני: כבוד הרשמת ח' מ | בפני כב' הסגנית נשיא דינה כהן מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשם 1. השאם עמרו (עציר) הודעה נקבע למענ | בעניין: זהבה עמית ת.ז. XXXXXX658 המבקשת התובעת נ ג ד חברת מושב זקנים (בית אבות) ת"א ע.ר. 580021 | בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב - יפו ת"ק 21734-04-11 צנעני נ' קריסטל מכונות ומוצרי חשמל בע | בפני כב' השופטת בכירה יעל אחימן תובעים נגד נתבעים החלטה החלטה זו ניתנת כחלק מפרוטוקול יום 16.12. | בפני כב' השופטת טל אוסטפלד נאוי המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם שתאת רפיק <#1#> נוכחים: ב" | בבית המשפט העליון בה"נ 2889/00 בפני כבוד נשיא בית המשפט העליון בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת | בבית המשפט העליון בה"נ 5445/97 בפני נשיא בית המשפט העליון בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישו | בפני כבוד השופט דר' עדי זרנקין התובעים נגד הנתבעים צדדי ג' <#2#> נוכחים: ב"כ התובעים | בית המשפט המחוזי מרכז בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 13178-07-11 בלוב(עציר) נ' משרד