מבצע בוטוקס

Lawyers

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

ת"א 156925-09 גורביץ נ' איילון חברה לביטוח בע"מ

בפני
כב' השופט יובל גזית

התובעת
יהודית גורביץ' ת.ז. XXXX281
ע"י ב"כ עו"ד רפאל גרוס

נגד

הנתבעות

ע"י ב"כ עו"ד אטד לוי

פסק דין

א. מבוא
התביעה הוגשה בגין נזקי גוף שנגרמו לתובעת, הגברת יהודית גורביץ', כתוצאה מנפילה בחצר הבית המשותף בו היא מתגוררת.

התובעת ילידת שנת 1926, היתה כבת 82 ביום התאונה.
כתוצאה מהתאונה נחבלה בחלקים רבים של גופה, בין היתר בפה, בשיניים, בכתפיים ובגב.
הנתבעת, איילון חברה לביטוח בע"מ, ביטחה את נציגות הבית המשותף ברחוב קליי 9 בתל – אביב, אשר בחצריו אירעה התאונה.
המחלוקת נסובה הן סביב עניין האחריות והן לעניין גובה הנזק.
היות שאחריות הנתבעות מוכחשת, אתייחס תחילה לסוגיית האחריות.

ב. סוגיית האחריות

המסגרת הנורמטיבית לאורה תיבחן שאלת האחריות הינה עוולת הרשלנות, שיסודותיה מוגדרים בסעיפים 35, 36 לפקודת הנזיקין.
רשלנות
35. עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות, או לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות, או שבמשלח יד פלוני לא השתמש במיומנות, או לא נקט מידת זהירות, שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות - הרי זו התרשלות; ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר, שלגביו יש לו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג, הרי זו רשלנות, והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה.
חובה כלפי כל אדם
36. החובה האמורה בסעיף 35 מוטלת כלפי כל אדם וכלפי בעל כל נכס, כל אימת שאדם סביר צריך היה באותן נסיבות לראות מראש שהם עלולים במהלכם הרגיל של דברים להיפגע ממעשה או ממחדל המפורשים באותו סעיף.

על מנת לקבוע האם קיימת אחריות בעוולת הרשלנות על פי סעיפים אלו יש להשיב על שלוש שאלות. האחת, האם הנתבעת חבה חובת זהירות לתובעת ? תשובה לשאלה זו מצויה במבחן הצפיות. למבחן שני היבטים. ההיבט הראשון, הוא ההיבט העקרוני ועניינו בקיומה או בהעדרה של "חובת זהירות מושגית".
ההיבט השני, הוא ההיבט הספציפי ועניינו בקיומה או בהעדרה של "חובת הזהירות הקונקרטית". השאלה השנייה האם הנתבעת הפרה את חובת הזהירות המוטלת עליה והשאלה השלישית, האם הפרת החובה היא זו שגרמה לנזק של הנתבעת.

חובת הזהירות המושגית
סוגיית הזהירות המושגית נדונה בהרחבה פעמים רבות.
ראה לדוגמא דברי כב' השופט ברק בע"א 862/80 עיריית חדרה נגד זוהר ו-4 אחר', פ"ד לז(3), 757:
"חובת הזהירות המושגית עוסקת בשאלה אם סוג המזיקים אליו משתייך המזיק הקונקרטי חב חובת זהירות—כלומר צריך לצפות את הנזק כלפי סוג הניזוקים אליו משתייך הניזוק הקונקרטי בגין סוג הנזק שהתרחש".

דברים דומים נאמרו גם בע"א 243/83 עיריית ירושלים נגד גורדון פ"ד לט(1) 113,וע"א 145/80 שלמה ועקנין נגד המועצה המקומית בית שמש , פ"ד לז (1)113 מפי כבוד השופט ברק:

"קיומה של חובת הזהירות המושגית נקבע על-פי מבחן הצפיות. המבחן הוא, אם אדם סביר "צריך היה" (ought) לצפות להתרחשות הנזק. לא כל נזק שניתן לצפותו צריך לצפותו (ראה: ע"א 333/56 [2], וכן at mckew [45] (1969), Ltd. (scotland) cubbits& hannen& v. Holland 1623) הצפיות הנורמאטיבית - במקום שהצפיות הטכנית קיימת הלכה למעשה באה להגביל את היקף האחריות. אמת הדבר, נקודת המוצא העקרונית היא, כי מקום שניתן לצפות נזק, כעניין טכני, קיימת חובת זהירות מושגית,אלא אם כן קיימים שיקולים של מדיניות משפטית, השוללים את החובה".

נמצא, כי הבעלות במקרקעין מטילה חובת זהירות מושגית על הבעלים לטובת מבקרים במקרקעין. אין הבעלים והמבקר זרים זה לזה. הבעלות במקרקעין יוצרת זיקה בין הבעלים לבין סיכונים שנוצרו במקרקעין, בתקופה שהמקרקעין היו בשליטתו. הבעלות במקרקעין יוצרת לעתים אפשרות למנוע סיכונים, גם לאחר שהשליטה נסתיימה. מכאן הצידוק בהטלת חובת זהירות מושגית ביחסים שבין בעלים לבין מבקר במקרקעין".

חובת זהירות קונקרטית
"קיומה של חובת זהירות מושגית. הינה תנאי הכרחי, לקיומה של האחריות בעוולת הרשלנות. אך עדיין יש להשיב על שאלה הנוספת, אם בין המזיק הספציפי לבין הניזוק הספציפי, בנסיבותיו המיוחדות של המקרה, קיימת חובת זהירות קונקרטית בגין הנזק הספציפי שהתרחש. במסגרת חובת הזהירות המושגית השאלה הנשאלת היא אבסטראקטית. היא עוסקת בקטגוריות שלמות של מזיקים (יצרנים, מעבידים, נהגים, מורים) ושל ניזוקים (צרכנים, עובדים, הולכי רגל, תלמידים), של נזקים (פיסי, כספי) ושל פעולות (מעשה, מחדל). הבחינה מנותקת מעובדותיו הקונקרטיות של אירוע ספציפי.
במסגרת חובת הזהירות הקונקרטית מתחשב בית המשפט בעובדותיו המיוחדות של המקרה.
בית המשפט אינו שואל עצמו, אם בעלים או תופס במקרקעין חבים חובה כלפי מבקר. על כך ניתנה כבר תשובה חיובית. בית המשפט שואל עצמו, אם בעלים פלוני או תופס פלוני במקרקעין חבים חובה כלפי מבקר אלמוני."
עא 145/80 שלמה ועקנין נ' המועצה המקומית, בית שמש (1982) , לז (1) 113
(פורסם בנבו)

יחד עם זאת נקבע כי "לא כל סיכון שניתן לצפותו, גם צריך לצפותו במישור הנורמטיבי, לצורך הטלת אחריות, בגין הנזק שנגרם בעטיו". ע"א 243/83 ע' ירושלים נגד גורדון. רמת הזהירות הקונקרטית , נקבעת אף היא, על פי שיקולים של מדיניות משפטית ועניינה הוא נורמטיבי.
בהתקיים חובת זהירות מושגית וקונקרטית, על בעל החובה, לנקוט אמצעי זהירות מספיקים, על מנת לעמוד בחובתו. רמת האמצעים הנדרשים לעמידה בחובה, גם היא נקבעת על פי אמות מידה אובייקטיביות של סבירות, הנגזרת מאופי החובה ומהנסיבות הקונקרטיות של העניין (ע"א 5604 חמד נ' מדינת ישראל פ"ד נח(2), 505, 498. ". ת"א ירושלים 13781/07 שם טוב ליאת נ' ד.ב.ש.

דומה כי אין מחלוקת בדבר קיומה של חובת זהירות מושגית, המוטלת על נציגות הבית המשותף כלפי העושים שימוש ברכוש המשותף.

חובת הזהירות המושגית נגזרת בהקשר זה מהמעמד המשפטי המוקנה לנציגות מכוח סעיף 65 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969:

"נציגות הבית המשותף
65. לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף; הנציגות תיכון ותפעל לפי הוראות התקנון."

סמכויותיה של הנציגות מפורטות בסעיף 69 לחוק:
"הנציגות – מורשה של בעלי הדירות
69. הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בענינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות."

תימוכין לדברים אלו ניתן למצוא גם בתא (ת"א) טנדר אלינור נ' נציגות הבית המשותף ברחוב ביאליק 7, חולון.

"בעניין זה נפסק בע"א תל אביב יפו 227.95 מרים רוזנגרטו נ' גולן גלובוס, פ"מ תשנ"ה(3)164, כי: "בעידן של שינויי מרחיקי לכת בתורת הנזיקין, בעידן של סטנדרטיזציה של חובת הזהירות והרחבתה משיקולי מדיניות, יהא זה נכון לראות את הנציגות כמייצגת את כלל בעלי הדירות, השותפים ברכוש המשותף, כלפי מי שניזוק עקב רשלנות בניהול הבית המשותף ואחזקתו".

אין חולק שלנציגות הבית המשותף קיימת חובת זהירות מושגית כלפי דיירי הבית המשותף ומבקריהם.
.
"בנסיבות העניין, חלה על כן צפיות טכנית, כאשר על פי ההלכה הפסוקה, בהעדר שיקולים מיוחדים, מולידה הצפיות הטכנית צפיות נורמטיבית. (ע"א 243/83 עיריית ירושלים נגד גורדון, פ"ד לט(1) 113,129, המחייבת את הנציגות לנקוט באמצעים סבירים למניעת סיכוני בטיחות". ע"א (ת"א)39954/04 נציגות הבית המשותף נ' תבורי דינה.

דומני שחובת זהירות זו התגבשה לכדי חובת זהירות קונקרטית, שכן נפילת דייר או עובר אורח בחצר הבית המשותף, בשל ליקויים, אינה תופעה חריגה ובלתי צפויה.
במקרה שלפנינו, המחזיק ובעל השליטה הינה נתבעת 2, נציגות דיירי הבניין.
הבניין הינו בית משותף ברחוב קליי מספר 9 בתל-אביב אשר היה מבוטח אצל נתבעת 1 בביטוח ייחודי ל"נציגות הבית המשותף ודיירי הבית המשותף", המעניק פיצוי בגין נזקי גוף הנגרמים למי שנפגע בשטח הבית בהתאם לפוליסה.

האירוע נשוא התביעה אירע ביום 14.01.2008.

מטעם התובעת הוגשו שלושה תצהירים, שלה, של מר משה סברנסקי ושל בתה, הגב' פנינה מרקס. שני האחרונים נחקרו על תצהיריהם בחקירה נגדית.
ב"כ הנתבעות ויתר על חקירת התובעת.
מקום שאדם לא נחקר על תצהירו, התצהיר לא נסתר ויש לקבלו ככתבו וכלשונו, בסייג לפיו נטל ההוכחה מוטל על המצהיר.
מעדויותיהם של מר סברנסקי והגב' מרקס ובצירוף עדותה הראשית של התובעת (שניתנה בתצהיר) ניתן ללמוד כי המקרה אכן אירע במועד הנטען ובמיקום הנטען.
עצם הנפילה אינה מקימה אחריות אוטומטית של הנתבעת 2 לנזקי הגוף שנגרמו לתובעת.
לאחר בחינת הראיות, הגעתי לכלל מסקנה כי ניתן להשיב על השאלה השניה בחיוב ולומר שהנתבעת הפרה את חובת הזהירות כלפי התובעת וכי חלה אחריות על הנתבעת 2, אך יש לזקוף לחובת התובעת אשם תורם לקרות התאונה.
בסעיף 3 לתצהירה מצהירה התובעת כי:

"...כאשר נתקלתי בבליטה בחצר הבית שלא הייתי מודעת אליה ואיני יודעת כיצד יכולתי להיות מודעת אליה."

התובעת לא נחקרה בחקירה נגדית וכל שעליה להראות הוא כי במאזן ההסתברויות הוכיחה גרסתה בלפחות 51%.
הבליטה מקימה את הקשר הסיבתי לנפילה.
אמנם לא צורפו צילומים של המפגע ולכאורה לא היתה מניעה מצילום המפגע גם אם לאחר זמן סולק או תוקן, אך מנגד לא הוגשו תצהירים של חברי הנציגות או דיירים אחרים בבניין הטוענים כי לא היה מפגע ולא צורפו צילומים מטעמם.

"כלל הנקוט בידי בית המשפט מימים ימימה שמעמידים בעל דין בחזקתו שלא ימנע מבית המשפט ראיה שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו ואין לו לכך הסבר סביר – ניתן להסיק שאילו הובאה הראיה היתה פועלת נגדו".
(ע"א 548/78 פד"י ל"ה (1) 736. שם בעמ' 760 מול ה').

ראה גם י. קדמי "על הראיות – הדין בראי הפסיקה", מהדורה משולבת 2003 חלק ג', עמ' 1649; ע.א. 55/89, קופל נ' טלקאר, פד"י 4602, 1990; ע.א. 2275/90 לימה נ' רוזנברג פד"י מ"ז (2) 605, 614 (1993)].
בעניין אחרון זה יפים בעניין דברי בית המשפט בע.א. 548/78, שרון נ' לוי פד"י לה (1) 736, 760 המצוטט בהסכמה, וע.א. 55/89 קופל (נהיגה עצמית בע"מ) נ' טלקר חברה בע"מ פד"י מ"ד(4) 595 602.

ברם ולמרות האחריות המוטלת על הנתבעת 2, שהרי הטענה בדבר קיום הבליטה לא נסתרה, מצאתי לייחס לתובעת אשם תורם בשיעור של 65%.
האשם התורם מבוסס על האדנים הבאים:

ג. סוגיית הנזק
התובעת נתקלה בבליטה שנוצרה באספלט בחצר הבית בצמוד לאזור החניה.
כתוצאה מהנפילה נחבלה בחלקים רבים של גופה.
התובעת החלה לסבול מסחרחורת ובחילות ועל כן הוזעקה רופאה ע"י "נ.ט.ל.י." אשר בדקה את התובעת והמליצה על פינוי למיון.
בבדיקה אצל האורתופד אובחנו המאטומות שטחיות בשתי הברכיים, הגבלה יחסית של כתף שמאל וכאב בתנועות.
כמו כן, בבדיקת אולטרא סאונד נמצא קרע של SS.
בנוסף, כתוצאה מן הנפילה נחבלה התובעת בשיניים קדמיות ובלסת העליונה ועל כן עברה טיפול ושיקום של שיניה.
יודגש כבר עתה, כי אף על פי שמטעם שני הצדדים הוגשו שתי חוות דעת של מומחים, יש לקבל את חוות הדעת שהגישו המומחים הרפואיים שמונו על ידי בית המשפט;

ב"כ הצדדים אינם חולקים על נקודה זו, אך העירו הערותיהם והסתייגויותיהם באשר לחוות הדעת שניתנו.
ג.1 לעניין הפגיעה האורטופדית:
בחוות דעתו כותב ד"ר משה פריטש (פרי), "בUS קרע בעובי מלא בגודל של 1 ס"מ של גיד הסופרהספינטוס השמאלי. לפיכך אני מעריך את נכותה בכתף השמאלית לפי קובץ תקנות של המל"ל ב-5%, לפי מחצית סעיף 42 (ו) ד I (קרע של פחות מחצי רוחב גיד הסופרהספינטוס) כאשר מזה יש לנכות 2% בגין העבר.
סה"כ נכותה בכתף השמאלית עקב הנפילה מ-14.1.08 3% ".

באשר לשורש כף היד הימנית "אמנם קיימת נכות בשורש כף היד הימנית אותה אני מעריך ב 10% לפי סעיף 35(1) ב. אך נוכח העבר ונוכח השתלשלות האירועים אינני יכול ליחס נכות זאת לנפילה מ-11.1.02" (הדגשה שלי י.ג).
מכאן שסה"כ נכותה האורטופדית עקב התאונה 3%.

ב"כ הנתבעת אינו חולק על חוות הדעת.
ב"כ התובעת אינו חולק על ההפחתה בשיעור של 2% בגין מצב קודם של הכתף, אך טוען כי ההפחתה הינה מתוך 10% לפי תקנות המוסד לביטוח לאומי ולא מתוך 5% כפי שקבע המומחה.

בדיון שהתקיים ב-4 ליולי 2012 נחקר ד"ר משה פריטש (המומחה הרפואי שמונה ע"י בית המשפט) לעניין חוות דעתו.
לשאלתו של ב"כ התובעת ענה המומחה : עמ' 9 לפרוטוקול, שורות 16 – 20:
"הסעיף הזה (סעיף 42 לתקנות הביטוח לאומי) דן במספר שרירים, זו בעצם נכות מותאמת, כי מדובר בקרע של הגידים ואני לקחתי את הגידים של השרוול המסובב שיש סה"כ ארבעה גידים, אבל שלושה עיקריים. הרוחב הממוצע של גיד סופרהספינטוס הוא 2.5 ס"מ, לפיכך קרע שהוא מחצית נראה לי סביר שהוא יהיה 5%, אם לפרט, גיד אחד שלם קרוע 10%, שני גידים 20%, שלושה גידים 30%. אם זה פחות מחצי גיד אחד זה 5%. זה החישוב שלי."
מצאתי את עדותו של המומחה הרפואי סדורה ואמינה.
אני מקבל את אופן החישוב, שכן הוא מבוסס, מנומק והגיוני.

ג.2 לעניין הפגיעה בשיניים:
חוות הדעת הרפואית שנתן ד"ר אלי סימון בתחום רפואת השיניים אף היא לא נסתרה.
נכון שד"ר סימון אישר כי גם החלופה שהציע מומחה הנתבעות, ד"ר ברק, הינה מקובלת (בעמוד 14 לפרוטוקול הדיון מיום 5.7.12, בשורות 26 – 30), אך הוא מצא היגיון וכן אף בית המשפט, באפשרות בה בחרה התובעת.
הסברו של המומחה, המקובל עליי, ניתן בתשובתו בעמוד 15 לפרוטוקול הדיון, בשורות 3 – 11.
למותר לציין, כי הפער בעלויות בין חוות הדעת נובע לא רק מן ההחלטה הרציונאלית של התובעת לביצוע טיפול מסוים, אלא אף בשל כך שנשכח מד"ר ברק לציין את הצורך והעלות של עקירה ושתל זמני.
יוצא, אפוא, כי בתחום רפואת השיניים הפיצוי המגיע לתובעת (לפני ניכוי אשם תורם) עומד על סך של 10,500 ₪.

ד. סיכום
קיימת אחריות של הנתבעת 2 ולכן עליה לפצות את התובעת.
הנתבעת 1 הינה מבטחת הנתבעת 2 בביטוח אחריות כלפי צד ג' ולכן קמה חובת הפיצוי שלה כלפי התובעת.

נזקיה של התובעת יפורטו כדלקמן:
בגין הפגיעה בשיניים 10,500 ₪
בגין עזרת צד ג' 25,000 ₪
בגין כאב וסבל 9,500 ₪ (סכום המהווה למעלה משילוש הפיצוי לפי הפלת"ד).
בגין הוצאות רפואיות 2,000 ₪ גלובלי.
סה"כ 47,000 ₪

* בעת קביעת הפיצוי בגין עזרת הזולת, הבאתי בחשבון את גילה של התובעת ואת הצורך בעזרה כפועל יוצא מגילה, את הסכום שכבר נפסק לה בעבר בתביעה אחרת בראש נזק זה ואת צרכיה.

* בניכוי 65% אשם תורם = 16,450 ₪ ובתוספת הוצאות בגין שכר טרחת המומחים בשיעור של 35%, אגרת בית המשפט ושכר טרחת עורך-דין בשיעור של 20%.

התשלום ישולם בתוך 30 ימים מיום שב"כ הנתבעים יקבל את פסק הדין, שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהמועד שנועד לתשלום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 ימים.

המזכירות תשלח את פסק הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום, ג' אב תשע"ב, 22 יולי 2012, בהעדר הצדדים.

8 מתוך 8

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

Real & quot; Estate close to David Remez St, Acre, Israel | swimming pools close to Unnamed Road, Fureidis, Israel | Hairdressers and Hair Design close to 89, Safed, Israel | Personal care close to Derech Harim 599, Eilat, Israel | Civil Engineers close to Beit Almin St, Mitzpe Ramon, Israel | attractions close to 8900, Safed, Israel | Equipment for events close to Ha-Masor St, Tiberias, Israel | data bases close to Moshe Sharet St 10-12, Acre, Israel | Electromechanics close to Ha-Rav Ya'akov Moshe Toledano St 92, Beit She'an, Israel | Windows close to 74, Zano'ah, Israel | Preparing for recruitment close to 25, Israel | martial arts close to | Calculating machines close to Etrog St 13, Pardes Hanna-Karkur, Israel | extraction and rescure close to Shivtei Israel St 56, Jerusalem, Israel | Gifts close to Tagar Aliza St 2-10, Ashkelon, Israel | And spraying close to Shalom Aleichem St 4-10, Ashkelon, Israel | Wire close to Marc Chagall St 1, Tel Aviv-Yafo, Israel | Professional Guidance close to Ma'ale Kakal St, Tiberias, Israel | smoking close to Ha-Nasi Weizman St 8-10, Afula, Israel | meteorology close to HaShahaf St, Ness Ziona, Israel | Veterans Kfar Saba Municipality in Kfar Saba | Tourist Samaria National Park (Sebastia) in Karni Shomron | Equipment and supplies for bathrooms Ambin Systems Inc. in Tel Aviv-Jaffa | gas refill Air Products Israel Ltd in Migdal Haemek | meeting Viznitz meeting for young people in Jerusalem | Agricultural engineering Global Control Ang'iniring Ltd. in Idan | heating Trmomstr - Leon Levine in Bat Yam | Locksmith Open the door locksmith in Beit Shemesh | furniture Furniture Marketing constructor life in Petah Tikva | garage AA garage chin in Rishon Lezion | tennis Tnisfort in Haifa | Personnel Connection in Tel Aviv-Jaffa | fashion accessories Indulge Fish Stores in Nahariya | Candles Moscow word of indulgence in Tel Mond | Entrepreneurial Y.H. Entrepreneurship and Investment in Ashdod | Nursing Home Age Hill in Ramat Gan | Psychiatrist Dr. Lily Metz in Haifa | notary Ephraim Hinric- L.L.M Notary in Safed | Construction Management Lynav Ltd. in Tel Aviv-Jaffa | X-ray Panoramic Institute - Dental Photography in Lodמחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון מעליות | מחירון מתקני תברואה | מחירון עבודות איטום | מחירון אגרגרט מחצבה | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון אגרגרט מחצבה | מחירון עבודות טיח | מחירון משטחי בטון | מחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון עבודות בטון יצוק באתר | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון עבודות טיח | מחירון אגרגרט מחצבה | מחירון עבודות איטום | מחירון צינורות עגולים מפלדה | מחירון דלתות נגררות אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב | מחירון אביזרים לביוב | מחירון צינורות עגולים מפלדה | מחירון מדי מים ומקטיני לחץ | מחירון בניה בבלוקי איטונג | מחירון מרכזיה וצנרת לחימום בגז | מחירון פלדת זיון | מחירון הריסת קירות ומחיצות מבניה ומבטון | מחירון טיח "רביץ" | מחירון מוליכי נחושת מבודדים | מחירון בניה בבלוקי איטונג | מחירון גופים למצע הפרדה בין הקרקע לרצפה ולקורות | מחירון כיורים וקערות | מחירון מוספים לטיח ולטיט | מחירון גלאי עשן עצמאי | מחירון מעבי אוויר | מחירון נורות )אוזרם או פילי | מחירון ברזיות | מחירון שונות | מחירון בידוד תרמי לגג רעפים | מחירון צנרת בטון עם אטם תקני על ה"זכר" | מחירון ניסורים | מחירון סיד | מחירון מסננים | מחירון מפלים | מחירון ברזים וסוללות | מחירון ארגזי פרחים, אדניות ועציצים | מחירון כבלי נחושת XLPE) N2XY) | מחירון קערות רחצהלפני כב' השופטת אושרי פרוסט-פרנקל תובעים 1. עירית קרית אונו נגד נתבעים 1. אוהד דוד שמאי החלטה 1. | לפני כב' הרשמת בכירה מרי יפעתי תובעים 1. שלמה תחבורה (2007) בע"מ נגד נתבעים 1. יובל בלונדר | מספר בקשה:1 בפני כב' השופט גיל קרזבום מבקשים חאפז חמדון נגד משיבים מדינת ישראל החלטה הבקשה תידון | מספר בקשה:30 בפני כב' השופטת תמר שרון נתנאל מבקש מינהל מקרקעי ישראל נצרת נגד משיבים החלטה יש לבר | לפני כב' הרשמת בכירה צבייה גרדשטיין פפקין תובעים 1. קרדן רכב בע"מ נגד נתבעים 1. מגי סעדיה 2 | בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 2351/99 חברת ע.ס.מ.-עפר סלילה ומאגרי מים בע"מ ואח' | בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 3562/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופטת ד' | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"פ 32289-03-11 מדינת ישראל נ' גרסון 18 יולי 2011 בפני כב' | בפני כב' הרשמת בכירה ענת דבי תובעים 1. ניו קופל רכב בע"מ נגד נתבעים 1. אריה אברמוב 2. סופה | לפני כב' השופטת יסכה רוטנברג תובעים 1. הפניקס חברה לביטוח בע"מ נגד נתבעים 1. המועצה האזורית | בפני כב' השופטת מירב קלמפנר נבון התובע הלאל ג'לאמנה נגד הנתבעים 3 אחים עמאר בע''מ 4. | בית משפט השלום בראשון לציון תא"מ 49970-12-11 עובדיה נ' ניופטקום מחשבים בע"מ ואח' 1 | בפני כבוד ה שופטת יעל בלכר התובעים 1.יהודה יאמין 2.טובי יאמין נגד הנתבעת אירנה פרנקל (אירנוש הפקות) | בית משפט השלום בירושלים ת"א 1005-07 מיכאל זלצרמן נ' אליהו חב' לבטוח בע"מ בפני כב&# | מספר בקשה:1 בפני כב' סגן הנשיא, השופט נווה ערן תובע אמנון פלדמן נגד נתבעות 1.כרסומטל בע"מ 2 | בית משפט השלום לתעבורה בבאר שבע ת"ד 1181-08 מ.י. לשכת תביעות מרחב נגב - באר שבע נ' סירוטה 0 | בפני כב' השופטת עפרה אטיאס בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 להלן: "הפקו | החלטה בתיק רע"א 564/03 - ב' בבית המשפט העליון רע"א 564/03 - ב' בפני: כבוד הרשם בעז אוקון ה | בפני כב' השופטת סיגל רסלר-זכאי תובעים יוסף טאהא נגד נתבעים החלטה קיום הליכים משפטיים בעילה חוזית | בפני כב' השופט איל באומגרט תובעים 1. עובדיה עמראן נגד נתבעים 1. שולה גיא 2. הפניקס חברה לביטוח ב | בפני כב' השופטת רקפת סגל מוהר תובע איתמר כהן נגד נתבע יורי יוודייב פסק דין   1.         במהלך חו | בפני כב' השופטת אילונה אריאלי תובעים 1. אמיר רחמני נגד נתבעים 1. חברה מקורות הודעה לתובע באפשרות | בפני כב' הנשיאה אפרת לקסר מבקשת 1. אביב שבתאי יוסף בע"מ נגד משיב 1. באסם אלעארדה הודעה לאור | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 23915-07-11 מליייב נ' עוזרי ואח' תיק חיצוני: בפני כב& | 3015/12 בפני כב' השופט דניאל בן טולילה המבקשת מדינת ישראל ע"י ב"כ מתמחה מעין גבע נגד ה